08 feb

Predstavljeni rezultati istraživanja „Karijerno vođenje u ETF partnerskim zemljama“

ETF je realizovao istraživanje „Karijerno vođenje u ETF partnerskim zemljama“ sa ciljem analize postojećeg stanja programa karijernog vođenja u obrazovnom sistemu i šire, i ukazivanja na značaj ovog programa za sve društvene grupe, učenike, mlade i odrasle, zaposlene i nezaposlene.
U istraživanju su učestvovale sljedeće zemlje: Crne Gora, Albanija, Turska, Srbija, Sjeverna Makedonija, Ukrajina i Kazahstan. U ovim zemljama ETF je imenovao nacionalne eksperte za karijerno vođenje sa ciljem da urade istraživanje o postojećem stanju karijernog vođenja u svojim zemljama i urade intervjue sa svim predstavnicima donosioca odluka zaduženih za politiku i praksu karijernog vođenja. Istraživanje za Crnu Goru je uradila Vidosava Kašćelan.
Blagovremeno karijerno usmjeravanje i ovladavanje vještinama karijernog vođenja je od velikog je značaja, naročito u ovo vrijeme velikih promjena na tržištu rada, vrijeme velike pandemije i drugih izazova sa kojima se sreće savremeni svijet.
Izvještaj za Crnu Goru je urađen na osnovu znacajnog broja intervjua sa predstavnicima institucija koje se bave karijernim vođenjem, predstavnicima donosioca odluka, ali i postojecih zakona, strategija, materijala sa seminara za timove karijernog vodenja u školama, iskustava iz škola, koji govore o politici i praksi karijernog vođenja u našem obrazovnom sistemu i šire.
Pored analize postojećeg stanja, ovo istraživanje ukazuje na značaj karijernog vođenja u obrazovanju i šire, potrebu veće podrške ovom programu sa svih nivoa, potrebi objedinjavanja svih snaga i inicijativa svih učesnika u ovom procesu i stalnog rada na izgradnji ukupne kulture karijernog vođenja u školi i van nje, što je dio ukupne kulture škole i društva u cjelini.
Rezultati projekta predstavljeni su 28. januara preko Facebook live intervjua koji je organizovao ETF. U prilogu je link na kome se može naci Izvještaj i videozapis Facebook intervjua. https://openspace.etf.europa.eu/blog-posts/career-guidance-albania-kazakhstan-montenegro-north-macedonia-serbia-turkey-and-ukraine

Link

O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo