26 nov

UNDEF: Finansiranje projekata za unapređenje i podršku demokratiji

 Fond Ujedinjenih nacija za demokratiju (UNDEF) poziva organizacije civilnog društva da se prijave za finansiranje projekata za unapređenje i podršku demokratiji.

⁠UNDEF će podržati dvogodišnje projekte koji osnažuju civilno društvo, promovišu ljudska prava i podstiču učešće svih grupa u demokratskim procesima.

Ko može da se prijavi:

- Organizacije civilnog društva i nevladine organizacije koje se bave promocijom demokratije;

- Nezavisni i ustavni organi,

- Globalna i regionalna međuvladina tijela, organizacije i udruženja osim Ujedinjenih nacija, za predloge projekata koji jačaju glas civilnog društva.

Prioritet UNDEF-a su organizacije civilnog društva i nevladine organizacije i velika većina sredstava UNDEF-a ide lokalnim organizacijama civilnog društva; kako u tranzicionoj tako i u konsolidacionoj fazi demokratizacije.

Organizacija mora biti legalno konstituisana.

Grantovi za projekte: 100.000 USD-250.000 USD.

Rok za prijavu: 30.11.2022.

Više informacija na linku: https://tinyurl.com/nhdt9dyb

O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo