17 dec

Održan Euroguidance mrežni sastanak

Predstavnice Ministarstva prosvjete, Nada Vuksanović, Euroguidance projektna koordinatorka i Sandra Nedović, konsultantkinja za promociju i odnose s javnošću prisustvovale su Euroguidance mrežnom sastanku 28. novembra 2022. godine. Pored veoma informativnog programa sastanaka, ovo je prilika da se sretnu koordinatori mreže iz svih zemalja i razmjene informacije o aktuelnim temama i aktivnostima, dobrim praksama, izazovima i da zajednički riješe nejasnoće koje su prisutne u redovnom radu kancelarija.

Sastanak je otvorio i pozdravio goste domaćin-organizator, Petar Čaluš iz češke Euroguidance kancelarije, nakon čega je koordinatorka austrijske Euroguidance kancelarije predstavila program sastanka.

Predstavljen je rad radnih grupa unutar mreže: E-kurs o Europass-u, Akademija program za mobilnost i Komunikaciona strategija. Svi učesnici su se podijelili u grupe i raspravljali oko važnih pitanja na ove tri teme, a svaka tema je imala svog reportera i fasilitatora, koji je komentare i sugestije upisivao na flip-čart.

Budući da je za 29. novembar, u skladu sa Programom, koordinatorka Euroguidance mreže izvještavala o podnošenju izvještaja, procedurama i rokovima, svi učesnici su pozvani da pripreme pitanja za nju.

Predstavljen je program Crossborder seminara za 2023.godinu.

Mrežni sastanak je svake godine prilika da se projektno osoblje bolje upozna sa radom drugih centara, gdje se u razmijeni ideja uvijek trasiraju programi rada za sljedeći projektni ciklus.

O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo