22 jan

POZIV: Circulation of European literary works

Otvoren poziv u okviru programa Creative Europe - Culture Strand pod nazivom “Circulation of European literary works”
Ova akcija će podržati projekte koji će prevoditi, objavljivati, distribuirati i promovisati djela beletristike.

Teme i prioriteti:
• Jačanje transnacionalne cirkulacije i raznolikosti evropskih književnih djela;
• Podsticanje prevođenja i promocije djela na manje korišćenim jezicima kako bi se povećao njihov promet na većim tržištima u Evropi i šire;
• Dopiranje do nove publike za evropska književna djela u Evropi i šire;
• Jačanje konkurentnosti sektora knjiga podsticanjem saradnje u okviru knjigovodstvenog lanca vrijednosti.
Akcija će podržati oko 40 projekata, koje sprovodi ili jedan entitet (mono-korisnik) ili grupa organizacija (višekorisnik).
Svaki projekat mora da se zasniva na dobroj uređivačkoj i promotivnoj strategiji koja pokriva paket od najmanje 5 prihvatljivih djela beletristike prevedenih sa i na odgovarajuće jezike, i mora da sadrži sledeće elemente:
Predloženi paket doprinosi raznolikosti literature u ciljnoj zemlji (ili zemljama) tako što uključuje beletristike iz zemalja koje su nedovoljno zastupljene, a posebno djela napisana na jezicima koji se manje koriste,
Strategija distribucije obezbJeđuje širok i lak pristup dJelima za širu javnost,
Strategija promocije doprinosi proširenju i obnavljanju publike,
Projekat podstiče saradnju između autora, prevodilaca, izdavača, distributera, knjižara, biblioteka, festivala, književnih manifestacija itd.,
Projekat doprinosi podizanju profila prevodilaca i poštuje princip pravične naknade,
Projekat se bavi međusektorskim pitanjima programa Kreativna Evropa i prioritetima Culture Strand 2023.

Budžet: € 5,000,000.00

Poziv je otvoren do 21.02.2023.

Više informacija na linku:

O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo