03 mar

CEDEFOP: Stručno usavršavanje

CEDEFOP, Evropski centar za razvoj stručnog osposobljavanja, nudi dvanaestomjesečni period stručnog usavršavanja za mlade diplomce, ali i doktorande, ne isključujući one koji su, u okviru cjeloživotnog učenja, nedavno stekli fakultetsku diplomu i na početku su nove profesionalne karijere.
Period obuke podrazumijeva radno iskustvo u jednom od odeljenja CEDEFOP-a.
Vrijeme i trajanje stručnog usavršavanja
Godišnje postoji jedan prijem pripravnika koji traje 12 mjeseci, počev od septembra 2023.
Ciljevi stručnog usavršavanja u Cedefop-u su:
Pružiti diplomcima i doktorantima jedinstveno iskustvo iz prve ruke o radu Cedefopa posebno, i institucija EU uopšte. Pored toga, ima za cilj da pruži razumijevanje ciljeva i politika EU integracije;
Omogućiti polaznicima da steknu praktično iskustvo i znanje o svakodnevnom radu Cedefop-ovih odjeljenja i službi. Pružiti priliku za rad u multikulturalnom, višejezičkom i multietničkom okruženju doprinoseći razvoju međusobnog razumijevanja, povjerenja i tolerancije. Promovisati evropsku integraciju u duhu nove uprave i kroz aktivno učešće u stvaranju svijesti o pravom evropskom građanstvu;
Pružiti priliku mladim diplomcima da u praksi primijene znanja stečena tokom studija, a posebno u svojim specifičnim oblastima kompetencija.
Cedefop u ovom pozivu nudi 11 praksi u sledećim oblastima:
Zaštita podataka
ICT bezbjednost i podrška (može početi ranije od septembra 2023.)
Centar za podršku istraživanjima – Upravljanje dokumentima i arhivi
Servisi za štampu i vijesti (može početi ranije od septembra 2023.)
Layout i dizajn
VET politike i sistemi
Budućnost stručnog obrazovanja – Kvalifikacije i akreditivi
Rano napuštanje stručnog obrazovanja: analiza politike
Cjeloživotno vođenje, validacija, finansiranje stručnog obrazovanja: analiza politike
Vještine i tržište rada: analiza podataka
Trendovi vještina i inteligencija: analiza podataka.

Kriterijumi
Podnosioci zahtjeva treba da budu državljani država članica EU i zemalja kandidata koje imaju koristi od pretpristupne strategije ili građani EFTA.
Pripravnici koji do sada nijesu imali benefite od obuke tokom rada u nekoj drugoj evropskoj instituciji ili tijelu.
Pripravnici moraju završiti prvi ciklus visokog obrazovanja (univerzitetsko obrazovanje) i steći punu diplomu ili njen ekvivalent do krajnjeg roka za prijavu.
Kandidati iz država članica moraju imati veoma dobro znanje najmanje dva jezika EU, od kojih jedan treba da bude engleski. Kandidati iz zemalja kandidata moraju imati vrlo dobro znanje najmanje engleskog jezika.
Prijave za stručno usavršavanje se podnose putem on-line obrasca za prijavu.
Grantovi za obuku:
1.198,38 eura mjesečno za pripravnike iz inostranstva (države članice EU ili zemlje kandidati), kao i za pripravnike koji borave u Grčkoj i žive više od 50 km od Soluna;
898,78 eura mjesečno za pripravnike koji borave u Solunu prije početka njihovog stručnog usavršavanja.
Nadoknađuju se i putni troškovi (u određenim granicama).
Da bi se omogućilo ravnopravno učešće, pripravnici sa invaliditetom mogu dobiti dodatak od 50% osnovnog granta.
Rok za prijavu: 16. mart 2023. u 13:00 po grčkom vremenu (CET + 1).
Saznajte više ovdje.

 

O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo