04 mar

Stažiranje u Savjetu EU

Generalni sekretarijat Savjeta svake godine nudi tri vrste pripravničkog staža: plaćeno, neplaćeno i plaćeno rezervisano za pripravnike sa invaliditetom.
Pripravnici će kao dio tima raditi na odjeljenju u koje su raspoređeni. Zadaci polaznika uključuju prisustvovanje sastancima, sastavljanje zapisnika i sprovođenje pripremnih radova ili istraživanja na određenu temu.
1. PLAĆENI PRIPRAVNICI
Svake godine Generalni sekretarijat Savjeta nudi oko 100 plaćenih pripravničkih mjesta u trajanju od 5 mjeseci.
Kriterijumi za izbor
- državljani jedne od država članica Evropske unije;
- građani iz zemalja kandidata koji su zaključili pregovore o pristupanju EU;
- kandidati koji imaju temeljno znanje jednog od službenih jezika EU i zadovoljavajuće znanje drugog od ovih jezika. U praksi je neophodno poznavanje barem francuskog ili engleskog jezika;
- da su kandidati do roka za podnošenje prijava završili najmanje prvi ciklus univerzitetskih studija potvrđen sertifikatom ili ekvivalentom. Većina prijava trenutno dolazi od kandidata sa kvalifikacijama iz prava, političkih nauka, međunarodnih odnosa, EU studija i ekonomije.
Generalni sekretarijat Savjeta traži i pripravnike sa kvalifikacijama iz drugih oblasti, kao što su: prevođenje, ljudski resursi, komunikologije, obrazovne studije, računarstvo, grafički dizajn, multimedija, poljoprivredna tehnologija, biohemijsko inženjerstvo, zdravlje i bezbjednost hrane, energetika menadžment, životna sredina, vazduhoplovstvo.
Ko ne može da se prijavi
- aplikanti koji već nisu imali koristi od bilo koje vrste obuke (plaćene ili neplaćene) ili zaposlenja duže od 6 nedelja u instituciji, tijelu, agenciji ili kancelariji EU.
Plaćeni pripravnici dobijaju mjesečnu stipendiju od 1340,47 eura neto, karticu za kantinu, osiguranje od nezgode i doprinos za putne troškove od mjesta zapošljavanja do Brisela.
O dodjeli granta odlučuje se svake godine.
Postoje dva petomjesečna perioda pripravništva, i to:
- od 16. februara do 15. jula
- od 1. septembra do 31. januara
Rok
- 15. mart 2023. u 12:00 časova po srednjeevropskom vremenu.
Više informacija možete pročitati OVDJE 
2. AKCIONI PROGRAM ZA PRIPRAVNIKE SA INVALIDITETOM
Generalni sekretarijat Savjeta (GSC) garantuje do 6 plaćenih pripravničkih mjesta godišnje državljanima EU sa priznatim invaliditetom.
Kandidati moraju imati univerzitetsku diplomu ili biti studenti treće godine (ili ekvivalent) visokoškolske ustanove.
Pripravnički staž se odvija u dva perioda, svaki u trajanju od pet mjeseci:
- od 16. februara do 15. jula
- od 1. septembra do 31. Januara
Rok
- 15. mart 2023. u 12:00 časova po srednjeevropskom vremenu.
Pročitajte više OVDJE
3. PRAKSE ZA UČENIKE ŠKOLA NACIONALNE UPRAVE
Ovaj program je namijenjen učenicima škola državne uprave. Program je podijeljen u dva različita perioda, od kojih svaki traje od 2 do 5 mjeseci:
- od 16. februara do 15. jula
- od 1. septembra do 31. januara
O datumu početka zajedničkim dogovorom će odlučiti GSC i dotična škola državne uprave.
Kriterijumi za izbor
Kandidat će biti upisan u državnu upravnu školu:
država članica
ili zemlje kandidata koja je potpisala ugovor o pristupanju
KAKO SE PRIJAVITI
Prijave moraju biti poslate Kancelariji za traineeships od strane nacionalne administrativne škole kandidata.
Ne postoji onlajn formular za prijavu, pošaljite e-mail na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. kako biste dobili više informacija.
Više informacija pročitajte OVDJE

 

O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo