08 mar

Evropski ombudsman: Stažiranje

Evropski ombudsman nudi ograničen broj stažiranja koja imaju za cilj da omoguće pripravnicima da
unaprijede znanje i vještine koje su stekli tokom studija pružajući im praktično iskustvo.
Ombudsman nudi stažiranje osobama koje su završile univerzitet ili su stekli visoko obrazovanje, a koje
pokazuju jaku zainteresovanost za javnu upravu Evropske unije.
Trajanje stažiranja je jedna godina, uz uslov da stažista dobije pozitivnu ocjenu na osnovu svojih
performansi.
Obično postoje dva perioda obuke: jedan počinje 1. septembra, a drugi 1. januara svake godine.
Mjesto rada može biti Brisel ili Strazbur.
Za period stažiranja u septembru 2023. godine, Ombudsman nudi stažiranje u sledećim oblastima:
Rukovanje slučajevima (do 5 stažiranja)
Digitalna komunikacija (1 stažiranje)
Stažiranje za osobe sa invaliditetom (1 stažiranje)
Kriterijumi prihvatljivosti:
- državljani države članice Evropske unije ili države koja je u procesu pristupanja/kandidat;
- nisu imali koristi, tokom više od osam uzastopnih nedelja ili dva puna mjeseca, od prethodnog
plaćenog stažiranja ili radnog ugovora u evropskoj instituciji, tijelu, agenciji, kancelariji, službi,
delegaciji, predstavništvu, uključujući kancelariju člana Evropskog parlamenta ili evropske
političke grupe.
- Potrebno je imati temeljno znanje jednog od zvaničnih jezika EU i veoma dobro znanje drugog.
Glavni radni jezik kancelarije Ombudsmana je engleski, pa se stoga zahtijeva veoma dobro
znanje engleskog jezika; kandidati koji se prijavljuju za rukovanje slučajevima treba da imaju
diplomu ili stepen od najmanje 3 godine u pravu, političkim naukama, evropskim studijama ili
evropskoj javnoj upravi.
- Kandidati koji se prijavljuju za digitalnu komunikaciju treba da imaju diplomu ili stepen od
najmanje 3 godine iz oblasti komunikacija, novinarstva ili dizajna medija, sa fokusom na online
medijima i/ili digitalnom marketingu.
- Kandidati koji se prijavljuju za stažiranje za osobe sa invaliditetom treba da imaju diplomu
univerziteta ili da su najmanje studenti treće godine (ili ekvivalenta) ustanove visokog
obrazovanja. Uz prijavu, moraju dostaviti potrebne dokaze na jednom od zvaničnih jezika EU,
kao što su:
- dokument izdat od nacionalne ili regionalne vlasti ili akreditovane organizacije u državi članici
EU;
- evropska kartica invaliditeta;
- nedavni sertifikat izdat od strane medicinskog doktora: sertifikat mora biti izdat u državi članici
EU i ne smije biti stariji od šest mjeseci; mora jasno navesti stanje koje medicinski doktor smatra
invaliditetom i uključiti potvrdu od strane potpisujućeg doktora da je, prema njihovom
najboljem razumijevanju, to stanje dugotrajno fizičko, mentalno, intelektualno ili senzorno

oštećenje koje, u interakciji sa različitim preprekama, može ometati puno i efikasno učešće u
društvu na jednakoj osnovi sa drugima.
- Mjesečna stipendija: polaznici programa dobijaju mjesečnu stipendiju tokom trajanja stažiranja.
- Rokovi:
- 24. mart 2023. godine, 13:00 GMT+1 (za stažiranje u slučaju obrađivanja slučajeva i digitalne
komunikacije)
- april 2023. godine, 13:00 GMT+2 (za stažiranje za osobe sa invaliditetom).
Više informacija na LINKU

O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo