11 mar

Prakse u ECML-u

Evropski centar za moderne jezike (ECML) dva puta godišnje zapošljava praktikante za plaćeni period od šest mjeseci.
Glavna uloga ECML-a, koji je tijelo Savjeta Evrope, je opšte služenje implementaciji jezičkih politika i promovisanje inovativnih pristupa u učenju i podučavanju modernih jezika. Praktikanti će biti odgovorni za precizne zadatke u određenoj oblasti. Da bi se to postiglo, predlažu se četiri specijalističke oblasti koje odgovaraju različitim vrstama prakse:
Specijalista za veb sajt
- Veb sajt: pripravnik će pomagati vebmasteru u njegovom svakodnevnom radu i učestvovaće u izradi veb stranice ECML-a, biće odgovoran za praćenje zadataka i provjeru tačnosti i ažuriranja informacija. Ova oblast rada će omogućiti polazniku da učestvuje u kontinuiranom razvoju različitih sajtova.
Specijalizacija za program i logistiku
Program: pripravnik će pomagati programskom asistentu i sekretaru programa u saradnji sa koordinatorima u popravljanju praktičnih detalja, kontaktiranju učesnika radionica i slanju različitih vrsta dokumenata, pomažući timovima i učesnicima tokom radionica i sastanaka kako bi sve proteklo glatko.
Specijalizacija dokumentacije
DRC: pripravnik će pomoći dokumentalistima u ECML-u i trebalo bi da bude specijalista u oblasti biblioteke / dokumentacije / informacionih nauka. On/ona će biti dio tima dokumentacije i resursa i učestvovaće u indeksiranju novih resursa i pripremi dokumentarnih proizvoda, kao i u svakodnevnim aktivnostima povezanim sa dokumentacijom.
Specijalizacija dokumentacije
- DRC: pripravnik će pomagati dvojici dokumentarista ECML-a i trebao bi biti specijalista u oblasti bibliotečkih/dokumentacijskih/informacionih nauka. On/ona će biti dio tima Dokumentaciono-resursnog centra i učestvovaće u indeksiranju novih resursa i pripremi dokumentarnih proizvoda kao i u svakodnevnim aktivnostima vezanim za dokumentaciju.
Specijalizacija za finansije i opštu administraciju
- Administracija: pripravnik će pomagati u razvoju baze podataka povezane sa postojećom bazom podataka i implementaciji Windream ((Softver za upravljanje dokumentima), posebno razvoj vodiča za obuku. On/ona će biti uključena u proces finansijske dokumentacije; fotokopiranje/skeniranje, klasifikacija prema budžetskom članu, registracija pošte, priprema pošte za Strazbur; ispravke ECML baze podataka pošte; unošenje bankovnih podataka u ECML bazu podataka i priprema radioničke dokumentacije koja se odnosi na pretplatne karte, hotel formulari za rezervacije.

U sva četiri slučaja, polaznik treba da pokaže timski duh, fleksibilnost i interesovanje za aktivnosti ECML-a.
Ko se može prijaviti
Vaša prijava će se razmatrati samo ako ste iz ili živite u jednoj od država članica (pogledajte listu država članica). 
Mjesečna naknada od 720 eura.
ECML ne doprinosi putnim troškovima iz matične zemlje pripravnika do i iz Graza.
Od dodatka za pripravnike svakog mjeseca se oduzima približno 20 eura za pokrivanje troškova osiguranja tokom boravka.
Pripravnici bi trebali imati najmanje diplomu (ili ekvivalentnu) i dobro vladati barem jednim od radnih jezika Vijeća Evrope (engleski ili francuski) jer je poznavanje oba korisno i može napraviti razliku kako bi bili izabrani. Pripravnici moraju biti fleksibilni, dobro organizovani i sposobni za rad u međunarodnom timu.
Rokovi za prijavu:
28 February (period jul-decembar)
31 August (period januar-jun)
Više informacija na linku

O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo