15 mar

ERASMUS+: Digital Opportunity Traineeships

Inicijativa za traineeship Digital Opportunity obezbjeđuje prekograničnu praksu u visokom obrazovanju za studente i nedavno diplomirane studente. Finansira se kroz program Horizon 2020 i sprovodi kroz Erasmus+, a cilj je da studentima svih disciplina pruži priliku da steknu praktično digitalno iskustvo u poljima koja su tražena na tržištu.
Ko može da se prijavi:
Studenti sa univerziteta u zemljama programa Erasmus+ i zemljama povezanim sa programom Horizon 2020;
Nedavno diplomirani studenti, u periodu do 12 mjeseci nakon diplomiranja, takođe mogu da se prijave, pod uslovom da su aplicirali prije diplomiranja.
Kako se prijaviti:
Kandidati se prijavljuju preko svojih univerziteta, u skladu sa vremenom i procedurama koje je univerzitet utvrdio za Erasmus+ prakse.
Dodjela stipendija:
Stipendisti dobijaju prosječnu naknadu od 500 eura mjesečno, ali tačan iznos zavisi od zemlje, u periodu od 2-12 mjeseci, u skladu sa pravilima i procedurama Erasmus+ programa.
Kompanije nisu direktno uključene u transakciju, ali mogu dopuniti ovu stipendiju.
Više informacija pročitajte na linku.

O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo