28 mar

Stažiranje u Evropskoj agenciji za hemikalije (ECHA)

Evropska agencija za hemikalije (ECHA) svake godine nudi novokvalifikovanim diplomcima koji žele da daju doprinos svakodnevnom radu Agencije, do 20 prilika za stažiranje u naučnim oblastima kao što su hemija, toksikologija, biologija, nauke o životnoj sredini i tehnologije i administrativnim poslovima kao što su pravo, komunikacije, finansije, ljudski resursi i IKT.
Ko sve može da se prijavi:
Kandidati koji su nedavno diplomirali i nosioci su tehničke ili stručne kvalifikacije ekvivalentnog nivoa u oblastima relevantnim za primjenljivo zakonodavstvo o hemikalijama ili drugim oblastima relevantnim za administrativne zadatke institucije EU.
Zaposleni u javnom ili privatnom sektoru angažovani na diplomskom radu u oblastima relevantnim za primjenljivo zakonodavstvo o hemikalijama.
Trajanje
Praksa obično počinje početkom marta ili septembra.
Traje od tri do šest mjeseci i ne može se produžiti duže od šest mjeseci.
Prihvatljivi kriterijumi
- Potrebni je biti državljanin države članice EU ili Evropskog ekonomskog prostora (Norveška, Island, Lihtenštajn). Državljani zemalja kandidata koji imaju koristi od pretpristupne strategije takođe mogu biti prihvaćeni prema dostupnosti budžetskih sredstava i kapaciteta ECHA-e da ih prihvati. Ograničen broj državljana država koje nisu članice takođe može biti prihvaćen;
- Očekuje se komunicija na engleskom jer je to radni jezik ECHA-e;
- Takođe jedan od kriterijuma je da ste stekli univerzitetsku ili ekvivalentnu diplomu ili ste se bavili diplomskim radom u relevantnim oblastima ECHA.
Grantovi
Pripravnici dobijaju grant od približno 1.300 eura.
Pripravnici koji i dalje primaju naknadu od svog poslodavca ili bilo koju drugu stipendiju ili naknadu imaće pravo na grant od ECHA samo ako je iznos koji primaju manji od gore navedenog. U ovom slučaju, polaznici će dobiti iznos jednak razlici između njihovog prihoda i nivoa ECHA-ine donacije.
Pripravnici nemaju pravo na zdravstveno osiguranje. Odabrani moraju dokazati da su pokriveni osiguranjem od bolesti i nezgode koje važi u Finskoj.
Pripravnici u radnom odnosu moraju dostaviti izjavu o primanjima, troškovima i naknadama koju potpisuje njihov poslodavac.
Odabrani polaznici će biti pozvani na telefonski i/ili intervju licem u lice.
Više informacija saznajte OVDJE.

O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo