07 apr

Studijska posjeta delegacije Crne Gore Univerzitetu u Splitu

U okviru Erasmus plus projekta "Zapošljavanje, učenje, Europass i kvalifikacije", koji realizuje Ministarstvo prosvjete u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, organizovana je studijska posjeta na Univerzitetu u Splitu,Hrvatska, od 4-6.aprila 2023.godine.

Delegaciju Crne Gore su činili profesori Univerziteta Crne Gore. Cilj posjete je razmijena dobra prakse u pogledu razvoja ishoda učenja u visokom obrazovanju.

2 

Univerzitet će u narednom periodu raditi na definisanju ishoda učenja na nacin da budu određeniji, precizniji i jasniji aktivnim i budućim studentima, poslodavcima i svim drugim zainteresovanim stranama ( roditelji, Zavod za zapošljavanje, Privredna komora, kreatori politika itd). 

3

   

U cilju definisanju ishoda učenja, analiziraće se ključni poslovi i kompetencije za svaki studijski program, koji su u skladu sa standardima savremenih zanimanja.

O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo