17 apr

UNESCO nagrada koju dodjeljuje Japan u oblasti Obrazovanja za održivi razvoj

UNESCO nagrada koju dodjeljuje Japan u Oblasti obrazovanja za održivi razvoj sastoji se od tri godišnje nagrade od 50.000 USD za svakog primaoca.
Prepoznaje ulogu obrazovanja u povezivanju društvenih, ekonomskih, kulturnih i ekoloških dimenzija održivog razvoja.
Ko se može prijaviti?
Institucije i organizacije sa specifičnim ESD projektom/programom koji moraju:
Biti u toku i trajati najmanje 4 godine;
Pokazivati prisustvo dokaza o rezultatima i visok uticaj u odnosu na uložene resurse
Biti reproduktivni i skalabilni
Doprinositi jednoj ili više od 5 prioritetnih oblasti djelovanja ESD okvira za 2030.
Nominacije (na engleskom ili francuskom) moraju biti dostavljene do 21. aprila 2023.

Više informacija na linku.

 

O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo