04 maj

Stažiranje u Savjetu Evrope

Savjet Evrope nudi dvi sesije stažiranja svake godine, koje traju od osam nedilja do pet mjeseci. Stažiranja se održavaju u martu/julu, oktobru/februaru i plaćena su.
Stažisti sprovode istraživanja, pripremaju nacrte izvještaja i studija za sastanke eksperata, kao i zapisnike. Mogu takođe da pomognu u aktuelnim poslovima.
Stažisti će imati priliku, posebno kroz kurs obuke koji će im biti organizovan, da se upoznaju sa strukturom Savjeta, aktivnostima i procedurama međunarodne saradnje, uključujući primjenu Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Takođe će imati priliku da prisustvuju predavanjima o aktivnostima Savjeta, sjednicama Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope i Evropskog parlamenta, kao i sastancima koji se održavaju tokom njihovog boravka u Strazburu.

KO SE MOŽE PRIJAVITI ZA OVO STAŽIRANJE

Državljani jedne od država članica Savjeta Evrope;
Stažisti moraju imati diplomu prvog stepena visokog obrazovanja (diplomu za prvi ciklus visokog obrazovanja definisanu Bolonjskom deklaracijom) i želju da steknu praktično iskustvo i znanje o funkcionisanju i aktivnostima Savjeta Evrope;
Stažisti moraju imati vrlo dobro poznavanje jednog od zvaničnih jezika Savjeta Evrope (engleski ili francuski), kao i dobre sposobnosti u pisanju. Dobro poznavanje drugog jezika je poželjno.

RADNE AKTIVNOSTI

Istraživački rad;
Priprema nacrta izvještaja i studija za sastanke stručnjaka;
Sastavljanje izvještaja sa sastanaka;
Pomoć u aktuelnim poslovima;
Organizacija komiteta;
Ažuriranje veb stranica.

Prva sesija programa stažiranja za 2023. godinu (mart-jul) je otkazana.
Sljedeća zvanična sesija će se sada održati u oktobru 2023. godine.

ROKOVI
10. maj 2023. (sesija stažiranja od oktobra 2023. do februara 2024.).
Za sesiju stažiranja od marta 2024. do jula 2024. Biće naknadno objavljeni rok.

Više informacija na linku

O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo