26 dec

Održana radionica o karijernom savjetovanju u stručnim školama u Mojkovcu

Dana 22. decembra 2017. godine, u Srednjoj mješovitoj školi "Vuksan Đukić", održana je radionica u vezi sa razvojem karijernog vođenja i savjetovanja u stručnim školama.
Marija Đurišić, nacionalni koordinator za Euroguidance i Europass inicijativu, upoznala je učesnike sastanka sa aktivnostima Euroguidance i Europass centra koje su realizovane tokom 2017. godine, kao i onim koje su planirane za naredni period. U okviru realizovanih aktivnosti, Đurišić je savjetnike za karijerno vođenje i savjetovanje upoznala sa Vodičem kroz Europass CV koji je pripremljen u okviru projektaEuropass 2017, dok je Aleksandra Lalević, članica Radne grupe za izradu Priručnika za karijerno vođenje i savjetovanje u stručnim školama predstavila sadržaj Priručnika, urađen u okviru projekta Euroguidance 2017.

Učesnici sastanka su bili članovi školskih timova za karijerno vođenje i savjetovanje, koji su iskazali veliku zainteresovanost za aktivnosti ovih centara. Takođe, na sastanku je dogovoreno da u sljedećoj školskoj godini, u aktivnosti Euroguidance i Europass centra uključimo u što većem broju roditelje i škole sa sjevera Crne Gore, u cilju njihove kvalitetnije informisanosti o razvoju karijere.

O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

euroguidance logo

savjetnici