20 dec

Održana radionica o karijernom savjetovanju u Baru i Kotoru

Dana 20.12.2017.godine predstavnica Ministarstva prosvjete Nada Kovač i članice radne grupe za pisanje priručnika Mileva Lučić i Aleksandra Lalević, posjetile su dvije škole na primorju sa ciljem da koordinatore u školama za karijernu orijentaciju upoznaju sa aktivnostima nove kancelarije Euroguidance i Europassa, takođe sa Priručnikom za karijerno vođenje i savjetovanje koje je upravo namijenjeno stručnim školama.

20122017 00

Zaključci sa sastanaka su da je Karijerno vođenje i savjetovanje neophodno kao aktivnost i u nastavi i u vannastavnim aktivnostima svake škole. Priručnik za karijerno savjetovanje će im svakako dobro doći u implementiranju preporučenih aktivnosti.

O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

euroguidance logo