Studija o programima mobilnosti i stipendiranja za studente i akademsko osoblje

Akademska mobilnost, kao jedan od veoma važnih segmenata internacionalizacije, odnosi se na boravak studenata ili akademskog osoblja na drugim ustanovama u cilju akademskog ili praktičnog usavršavanja. Ovim se prevashodno misli na boravak van matične zemlje koji može podrazumijevati kraći ili duži period, u zavisnosti od toga da li se radi o programima razmjene tj. kraćim boravcima koji se priznaju na matičnoj ustanovi, ili punim programima koji vode do sticanja kvalifikacije.
Značaj akademske mobilnosti se prvenstveno ogleda u stručnom i akademskom razvoju pojedinaca, razvoju njihovih interkulturalnih i jezičkih vještina, kao i proširivanju mreže socijalnih kontakata. Samim tim se povećava njihova konkurentnost na nacionalnom i na međunarodnom tržištu, što pozitivno utiče na njihovu buduću zapošljivost. Pored toga, mobilnost direktno utiče na razvoj obrazovnih sistema i obrazovnih ustanova s obzirom na to da pojedinci koji učestvuju u mobilnosti kao nosioci novih ideja utiču na povećanje međunarodne saradnje, omogućavajući pritom transfer znanja i naučnih iskustava. Sve ovo vodi do izgradnje snažnije međunarodne perspektive i opšteg unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja.

U Crnoj Gori je akademska mobilnost prepoznata kao jedan od strateških ciljeva sistema visokog obrazovanja i istraživanja, koji je zacrtan u Strategiji razvoja visokog obrazovanja 2016-2020. iz jula 2016. godine.

Studiju možete pogledati na LINKU

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo