07 apr

Studijska posjeta delegacije Crne Gore Univerzitetu u Splitu

U okviru Erasmus plus projekta "Zapošljavanje, učenje, Europass i kvalifikacije", koji realizuje Ministarstvo prosvjete u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, organizovana je studijska posjeta na Univerzitetu u Splitu,Hrvatska, od 4-6.aprila 2023.godine.

 

Delegaciju Crne Gore su činili profesori Univerziteta Crne Gore. Cilj posjete je razmijena dobra prakse u pogledu razvoja ishoda učenja u visokom obrazovanju.

 
 Univerzitet će u narednom periodu raditi na definisanju ishoda učenja na nacin da budu određeniji, precizniji i jasniji aktivnim i budućim studentima, poslodavcima i svim drugim zainteresovanim stranama ( roditelji, Zavod za zapošljavanje, Privredna komora, kreatori politika itd).
U cilju definisanju ishoda učenja, analiziraće se ključni poslovi i kompetencije za svaki studijski program, koji su u skladu sa standardima savremenih zanimanja.


22 mar

Google stipendija za studente sa invaliditetom

Stipendija je namenjena studentima sa invaliditetom koji studiraju računarstvo, računarsko inženjerstvo, informatiku ili srodnu tehničku oblast na univerzitetu bilo gdje u Evropi ili Izraelu.
Stipendija ima za cilj da pomogne u uklanjanju barijera koje sprječavaju studente sa invaliditetom da uđu u svijet računarstva, podstakne ih da se istaknu na svojim studijama i postanu aktivni uzori i lideri u stvaranju tehnologije.
Prihvatljivi kandidati moraju:
- biti trenutno upisan na univerzitet u Evropi ili Izraelu za školsku 2022-2023;
- namjeravaju da budu upisani ili primljeni kao redovni ili vanredni student na diplomskom, master ili doktorskom programu (ili ekvivalentnom) na univerzitetu u Evropi ili Izraelu za akademsku 2023/2024.
- da studiraju računarstvo, računarsko inženjerstvo, informatiku ili srodnu tehničku oblast na univerzitetu u Evropi ili Izraelu sa invaliditetom;
- pokazati izvanredan akademski uspjeh;
- dati primjer liderstva i strasti za kompjuterske nauke i tehnologiju;
Napomena: Osobe koje su rezidenti zemalja pod embargom, obično stanovnici zemalja pod embargom, ili su na drugi način sankcionisane primjenjivim programima kontrole izvoza i sankcija nemaju pravo da se prijave za ovu stipendiju.
Ovdje možete pristupiti platformi aplikacije: LINK.
Najbolji kandidatI će dobiti stipendiju od 7.000 eura koju će potrošiti na školarinu, naknade, knjige, pribor i opremu potrebnu za nastavu na univerzitetu.
Rok: 14. maj 2023, 23:59 GMT.
Više informacija na LINKU.

 


27 feb

Poziv za aktivnosti - Evropski omladinski centri

Odjeljenje za mlade Savjeta Evrope poziva nevladine omladinske organizacije, mreže i druge nevladine strukture uključene u oblasti omladinskog rada relevantne za omladinsku politiku Savjeta Evrope da podnesu prijave za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrom u Strazburu i Budimpešti.
Studijske sesije se organizuju u saradnji sa omladinskim organizacijama i mrežama i Odjeljenjem za mlade Savjeta Evrope, a domaćin je jedan od Evropskih omladinskih centara.


25 jan

Ultimativni vodič za kineske stipendije: Vrste stipendiranja i uslovi

Kineske stipendije su najtraženiji programi stipendiranja na svijetu. Ove stipendije pokrivaju i školarinu i troškove boravka tokom  perioda studiranja na univerzitetima u Kini. Štaviše, dio ovih stipendija uključuje i mjesečnu naknadu koja ima za cilj da pokrije i druge lične troškove.
Ovaj članak pruža ključne informacije o različitim stipendijama koje nude kineski univerziteti za 2022-23. Takođe daje uputstva, korak po korak, u vezi sa odabirom vrste stipendije i procedurom prijave.


23 jan

POZIV ZA PROJEKTE - NEWS: MEDIA LITERACY

Obavještavamo da je u toku poziv za projekte na temu NEWS: MEDIA LITERACY, finansiran od strane Creative Europe - Cross-Sectoral Strand. Cilj programa je promovisanje medijske pismenosti kako bi se građanima omogućilo da koriste i razviju kritičko razumijevanje medija i podržali razmjenu znanja o politikama i praksi medijske pismenosti.KOME JE NAMIJENJEN?

Za učenike i studente

septembar 22, 2016

Za poslodavce

septembar 22, 2016

Za nezaposlene osobe

septembar 22, 2016

Upitnici

POVEŽITE SE SA CEDEFOP EUROPASS

cedefor baner