22 jan

POZIV: Circulation of European literary works

Otvoren poziv u okviru programa Creative Europe - Culture Strand pod nazivom “Circulation of European literary works”
Ova akcija će podržati projekte koji će prevoditi, objavljivati, distribuirati i promovisati djela beletristike.


22 jan

JAVNE KONSULTACIJE: Evaluacija Europass Decision 2018-2022

Obaviještavamo sve zainteresovane strane da će se javne konsultacije u vezi sa trenutnom evaluacijom Europass Decision 2018-2022 održati u periodu 6.decembar 2022 – 28.februar 2023.

Cilj konsultacija je prikupljanje dokaza o prihvatanju i širem uticaju Europass-a na evropsko tržište rada i politike vještina i cjeloživotnog učenja. Štaviše, povratne informacije ispitanika o njihovom iskustvu sa Europass-om i korisnosti njegovih alata pomoći će Komisiji da dodatno poboljša Europass usluge.


17 dec

Održan Euroguidance mrežni sastanak

Predstavnice Ministarstva prosvjete, Nada Vuksanović, Euroguidance projektna koordinatorka i Sandra Nedović, konsultantkinja za promociju i odnose s javnošću prisustvovale su Euroguidance mrežnom sastanku 28. novembra 2022. godine. Pored veoma informativnog programa sastanaka, ovo je prilika da se sretnu koordinatori mreže iz svih zemalja i razmjene informacije o aktuelnim temama i aktivnostima, dobrim praksama, izazovima i da zajednički riješe nejasnoće koje su prisutne u redovnom radu kancelarija.

Sastanak je otvorio i pozdravio goste domaćin-organizator, Petar Čaluš iz češke Euroguidance kancelarije, nakon čega je koordinatorka austrijske Euroguidance kancelarije predstavila program sastanka.

Predstavljen je rad radnih grupa unutar mreže: E-kurs o Europass-u, Akademija program za mobilnost i Komunikaciona strategija. Svi učesnici su se podijelili u grupe i raspravljali oko važnih pitanja na ove tri teme, a svaka tema je imala svog reportera i fasilitatora, koji je komentare i sugestije upisivao na flip-čart.

Budući da je za 29. novembar, u skladu sa Programom, koordinatorka Euroguidance mreže izvještavala o podnošenju izvještaja, procedurama i rokovima, svi učesnici su pozvani da pripreme pitanja za nju.

Predstavljen je program Crossborder seminara za 2023.godinu.

Mrežni sastanak je svake godine prilika da se projektno osoblje bolje upozna sa radom drugih centara, gdje se u razmijeni ideja uvijek trasiraju programi rada za sljedeći projektni ciklus.


15 dec

Studijska posjeta: Karijerni servisi u visokom obrazovanju

U  okviru projekta Erasmus plus „Mogućnosti za zapošljavnje, učenje, Europass i kvalifikacije – ELEQ-opp“ organizovana je Studijska posjeta „Karijerni servisi u visokom obrazovanju“. Studijska posjeta je organizovana u cilju: unapređenja karijernih servisa na Univerzitetu Crne Gore, razmjene dobre prakse i uspostavljanja i jačanja međuinstitucionalne saradnje u ovoj oblasti.

Kao jedan od najvažnijih razloga za organizovanje Studijske posjete je uspostavljanje sistema studentskog zapošljavanja u Crnoj Gori, te se pokazalo neophodnim prikupljanje što više informacija o sistemu studentskog zapošljavanja, zakonskim rješenjima i praksama u zemljama Regiona i EU.   U okviru projekta ELEQ-opp razvijena je Digitalna platforma za studentsko zapošljavanje, urađena je Studija „Najboji modeli i prakse studentskog zapošljavanja“, a trenutno se radi na izradi nacrta Zakona o studentskom zapošljavanju i studentskim servisima. 


13 dec

Realizovane studijske posjete univerzitetima u Zagrebu, Beču i Beogradu

Tim Kancelarije za razvoj karijere i cjeloživotno učenje Univerziteta Crne Gore (UCG) i predsjednik Studentskog parlamenta UCG Andrej Vukčević, u periodu od 4. do 9. decembra 2022. godine, bili su učesnici studijskih posjeta pod nazivom "Karijerni servisi u visokom obrazovanju" na univerzitetima u Zagrebu, Beču i Beogradu. Posjete su organizovane u okviru projekta Erasmus plus “Mogućnosti za zapošljavanje, učenje, Europass i kvalifikacije” koji za Crnu Goru realizuje Ministarstvo prosvjete.

Cilj radnih posjeta bio je upoznavanje sa funkcionisanjem i načinom rada karijernih i studentskih servisa, kao i razmjena iskustava, ideja, sadržaja i izazova između članova radnih sastanaka, kako bi doprinijeli da se studentima Univerziteta Crne Gore obezbijedi funkcionalna podrška te vrste, čime bi se unaprijedio njihov status.

Posjete su uključivale sledeće institucije: Ured za razvoj karijera Sveučilišta u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu, Uniju studenata Austrije, Uniju studenata Univerziteta prirodnih resursa i primijenjenih nauka u Beču, UNIPORT – Služba za karijeru Univerziteta u Beču, Centar za razvoj karijere i savjeovanje studenata Univerziteta u Beogradu, Studentski parlament Univerziteta u Beogradu, SKONUS (studentska konferencija univerziteta Srbije) i Omladinsku zadrugu u Beogradu.

U razgovoru sa predstavnicima univerziteta i studentskih organizacija iz ova tri grada, razmijenjena su iskustva u pogledu primjene i djelovanja Studentskog servisa, a predstavnici Univerziteta imali su priliku da čuju o pozitivnim iskustvima i praksama čija bi primjena bila moguća u Crnoj Gori. Takođe, predstavnici UCG-a su imali priliku da usvoje korisne savjete i smjernice u pogledu implementacije ideje Studentskog servisa za studente koji će poslužiti kao osnova za pripremu konkretnih predloga prilagođenih specifičnostima crnogorskog sistema kada je riječ o studentskom zapošljavanju.

Pored ovih, realizovane su i posjete centrima za razvoj karijere, u cilju unapređenja funkcija karijernih servisa u visokom obrazovanju. Tim Kancelarije za razvoj karijere i CŽU upoznao se sa specifičnostima rada karijernih servisa u pomenutim državama i samim tim obogatio svoje znanje koje će moći da primijeni na unapređenju karijernog savjetovanja studenata Univerziteta Crne Gore.

Realizacijom ove projektne aktivnosti, uspješno je završena još jedna faza ERASMUS plus projekta, u čijem daljem toku će se definisati izrada Digitalne platforme koja bi bila informacioni servis za studente, buduće studente, poslodavce, roditelje i sve druge zainteresovane strane za pružanje informacija o mogućnostima studentskog zapošljavanja, učenja i karijernog savjetovanja.

Erasmus plus “Mogućnosti za zapošljavanje, učenje, Europass i kvalifikacije” je projekat koji realizuje Ministarstvo prosvjete, a koji se finansira kroz tri Erasmus plus inicijative: Euroguidance, Europass i EQF.KOME JE NAMIJENJEN?

Za učenike i studente

septembar 22, 2016

Za poslodavce

septembar 22, 2016

Za nezaposlene osobe

septembar 22, 2016

Upitnici

POVEŽITE SE SA CEDEFOP EUROPASS

cedefor baner