02 okt

KEJPTAUN: Dva radna mjesta iz oblasti dijabetes i virologija u istraživačkom centru ICGEB

Međunarodni Centar za genetski inženjering i biotehnologiju (ICGEB) je objavio dva slobodna radna mjesta za oblasti dijabetes i virologija – nove vrste virusa. Pozicije su na određeno vrijeme, inicijalno do godinu dana uz mogućnost produženja do 3 godine. Oba radna mjesta biće u istraživačkom centru ICGEB-a u Kejptaunu (Južna Afrika).

Obavještenje o ovim radnim pozicijama, sa detaljnim informacijama, možete preuzeti ovdje: GLDiabetes_2019.pdf GLEmerging-VIruses-_2019.pdf

Prijave se dostavljaju do 25. oktobra 2019. godine.

Više informacija o mogućnostima koje nudi ovaj Centar možete naći na linku: http://www.icgeb.org/home.html

www.mna.gov.me


23 sep

K o n k u r s za dodjelu stipendija studentima/studentkinjama romske i egipćanske zajednice za studijsku 2019/2020. godinu

U skladu s mjerom broj 2.1.5. iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020 za 2019/2020. akademsku godinu, u cilju povećanja upisa pripadnika/pripadnica romske i egipćanske populacija na visokoškolske ustanove u Crnoj Gori, Ministarstvo prosvjete raspisuje


K O N K U R S 
ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA/STUDENTKINJAMA ROMSKE I EGIPĆANSKE ZAJEDNICE 
ZA STUDIJSKU 2019/2020. GODINU


23 sep

AUSTRALIJA: Stipendije Univerziteta Southern Cross

Univerzitet Southern Cross nudi stranim studentima mogućnost prijave za stipendije. Stipendija iznosi 5.000 dolara, koliko će biti umanjena školarina u drugoj sesiji, nakon uspješno završene prve sesije školovanja.
Program je namijenjen međunarodnim studentima koji žele da studiraju osnovne ili magistarske studije. Kao univerzitet sa više kampusa na australijskoj istočnoj obali, Univerzitet Southern Cross ima devet centara za istraživanja i rangiran je među 150 univerziteta. Univerzitet Southern Cross nudi diplome za studiranje na fakultetu i preko interneta sa bogatim akademskim stažom u raznim disciplinama.

Rok za prijavu 01.novembar 2019.godine. Prijava se vrši popunjavanjem aplikacione forme na ovom linku.


23 sep

Poziv Međunarodne agencija za atomsku energiju (IAEA) za učešće u istraživačkim projektima

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) sa sjedištem u Beču, objavila je poziv za učešće naučno-istraživačkih institucija iz zemalja članica, uključujući i Crnu Goru, u njenim istraživačkim projektima.

Programom i budžetom Međunarodne agencije za atomsku energiju za 2019. godinu predviđena je mogućnost zaključenja istraživačkih, tehničkih i doktorskih ugovora kao i sporazuma o istraživanju sa univerzitetima, koledžima, istraživačkim centrima, laboratorijama i ostalim institucijama u državama članicama čije aktivnosti korespondiraju sa tematskim oblastima Agencije iz Beča. Iznosi po ugovoru se kreću u prosjeku oko 7.000,00 EUR a mogu biti i na višem nivou, ukoliko Međunarodna agencija za atomsku energiju to ocijeni opravdanim.

Učesnici u projektima imaju mogućnost participacije na godišnjim koordinacionim sastancima za svaki projekat, uz punu finansijsku podršku IAEA. Na osnovu podnijetog zahtjeva za učešće u projektu i dobijanje granta, Međunarodna agencija za atomsku energiju vrši procjenu tehničkih, finansijskih i kadrovskih potencijala institucije aplikanta, kao i prethodnog istraživačkog rada, na osnovu čega se donosi konačna odluka.


22 sep

Otvoren konkurs za Higley i Henri Belin du Pont istraživačke stipendije

Hagley poziva sve ozbiljne istraživače da apliciraju za jedan od grantova kako bi pokrili troškove boravka namijenjenom korišćenju njihovih zbirki kolekcija. Grantovima i stipendijama upravlja Centar za istoriju poslovanja, tehnologije i društva.
Istraživačke stipendije su ograničene na jednu nedjelju i osmišljene tako da naučnicima daju mogućnost da utvrde da li je potrebna duža istraživačka posjeta. Prioritet će imati mlađi stipendisti sa inovativnim projektima koji traže da produže postojeću stipendiju. Podnosioci zahtjeva bi trebalo da žive na udaljenosti većoj od 50 milja u odnosu na Hagley, a stipendija iznosi $400.Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo