13 jun

Organizovana studijska posjeta Euroguidance centru u Danskoj i Švedskoj

Danski i švedski Euroguidance centri su organizovali studijsku posjetu u periodu od 11. do 14. juna 2019. godine u Kopenhagenu i Malmeu. Tokom posjete, učesnicima je prezentovan rad Euroguidance centara Danske i Švedske. Birta Teut iz danskog Euroguidance centra predstavila je danski obrazovni sistem kao i sistem vođenja i savjetovanja u Danskoj nakon čega je učesnicima predstavljena elektronska platforma za karijerno vođenje i savjetovanje. Ova elektronska platforma predstavlja najbolju evropsku praksu u karijernom savjetovanju zbog jasnog prikaza svih relevantnih informacija, dostupnosti karijernih savjetnika u svakom trenutku kao i organizavanje konsultacija, webinara, prezentacija putem ovog elektronskog medijuma.
03 apr

Poziv za prijavu zainteresovanih kandidata za izradu dokumenata

Nacionalna Europass i Euroguidance kancelarija objavljuje Poziv za prijavu zainteresovanih kandidata
Poziv za prijave za izradu sljedećih dokumenata:
• Istraživanje o izazovima i preprekama sa kojima se školski karijerni savjetnici susreću u svom radu i studija “Primjeri dobre prakse i preporuke za unapređenje karijernog vođenja i savjetovanja u obrazovanju”,
• Vodič “Europass Dodatak Diplomi/Sertifikatu”.


03 apr

Održani nacionalni sastanci sa školskim karijernim timovima u sjevernom regionu

U skladu sa planiranim aktivnostima projekta Europass/ Euroguidance 2018. – 2020., Nacionalna kancelarija je održala sastanke sa karijernim savjetnicima svih osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori. Na sastancima je prezetovan rad Kancelarije, predstavljena web stranica kao i svi rezultati i budući planovi Kancelarije.

U periodu od 11. do 15. marta, projektni tim Nacionalne Euroguidance i Europass kancelarije je održao sastanke sa školskim karijernim savjetnicima u sjevernom regionu Crne Gore.O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo