06 mar

ERC Advanced Grants

Grantovi Evropskog istraživačkog saveta (ERC) su dostupni kako bi podržali istraživače u sprovođenju projekata pionirskog istraživanja. ERC je evropska inicijativa za finansiranje, osmišljena kako bi podržala najbolje naučnike, inženjere i stručnjake u Evropi. Njegova svrha je da podstiče najkvalitetnija istraživanja u Evropi kroz konkurentno finansiranje i da podržava istraživanja na granicama saznjanja koja su inicirali istraživači u svim oblastima istraživanja, na osnovu naučne izvrsnosti.
ERC Napredni grantovi omogućavaju izuzetnim istraživačima koji su već uspostavili svoj ugled u istraživanju, bez obzira na nacionalnost i starosnu dob, da sprovode revolucionarne projekte visokog rizika koji otvaraju nove pravce u njihovim istraživačkim oblastima ili drugim domenima. Finansiranje kroz ERC Napredne grantove namijenjeno je istraživačima koji su već izgradili sebe kao nezavisne lidere u svojim istraživačkim oblastima.
Ukratko:
Predlog istraživanja: Pionirsko istraživanje na granici saznanja u bilo kojoj oblasti nauke, uključujući društvene nauke.
Istraživači: kandidati mogu biti bilo koje nacionalnosti, bilo kojeg godišta, moraju biti naučno nezavisni i imati nedavne rezultate istraživanja i profil koji ih identifikuje kao lidere u svojim oblastima istraživanja
Organizacija domaćin: Pravno, institucija domaćin mora biti sa sjedištem u jednoj od država članica EU ili u jednoj od pridruženih zemalja.
Grant
Finansiranje: do 2,5 miliona eura po grantu (mogu se zatražiti dodatna sredstva do 1.000.000 eura u okviru predloga projekta).
Trajanje: do 5 godina.
Pozivi za podnošenje predloga: objavljuju se godišnje na stranici ERC-a, portalu za finansiranje i javne nabavke Evropske komisije i u Službenom listu Evropske unije.
Kako se prijaviti? Zahtjev za dodjelu ERC grantova treba da se podnese putem EU servisa za podnošenje predloga. To je onlajn sistem preko koga se predlozi moraju podnijeti.
Za više informacija, obratite se nacionalnom kontakt point-u (NCP-u): http://erc.europa.eu/national-contact-points."
Rok za podnošenje prijava: 23. maj 2023. godine, 17:00:00 (CET).

Više informacija na LINKU


04 mar

Stažiranje u Savjetu EU

Generalni sekretarijat Savjeta svake godine nudi tri vrste pripravničkog staža: plaćeno, neplaćeno i plaćeno rezervisano za pripravnike sa invaliditetom.
Pripravnici će kao dio tima raditi na odjeljenju u koje su raspoređeni. Zadaci polaznika uključuju prisustvovanje sastancima, sastavljanje zapisnika i sprovođenje pripremnih radova ili istraživanja na određenu temu.
1. PLAĆENI PRIPRAVNICI
Svake godine Generalni sekretarijat Savjeta nudi oko 100 plaćenih pripravničkih mjesta u trajanju od 5 mjeseci.
Kriterijumi za izbor
- državljani jedne od država članica Evropske unije;
- građani iz zemalja kandidata koji su zaključili pregovore o pristupanju EU;
- kandidati koji imaju temeljno znanje jednog od službenih jezika EU i zadovoljavajuće znanje drugog od ovih jezika. U praksi je neophodno poznavanje barem francuskog ili engleskog jezika;
- da su kandidati do roka za podnošenje prijava završili najmanje prvi ciklus univerzitetskih studija potvrđen sertifikatom ili ekvivalentom. Većina prijava trenutno dolazi od kandidata sa kvalifikacijama iz prava, političkih nauka, međunarodnih odnosa, EU studija i ekonomije.
Generalni sekretarijat Savjeta traži i pripravnike sa kvalifikacijama iz drugih oblasti, kao što su: prevođenje, ljudski resursi, komunikologije, obrazovne studije, računarstvo, grafički dizajn, multimedija, poljoprivredna tehnologija, biohemijsko inženjerstvo, zdravlje i bezbjednost hrane, energetika menadžment, životna sredina, vazduhoplovstvo.
Ko ne može da se prijavi
- aplikanti koji već nisu imali koristi od bilo koje vrste obuke (plaćene ili neplaćene) ili zaposlenja duže od 6 nedelja u instituciji, tijelu, agenciji ili kancelariji EU.
Plaćeni pripravnici dobijaju mjesečnu stipendiju od 1340,47 eura neto, karticu za kantinu, osiguranje od nezgode i doprinos za putne troškove od mjesta zapošljavanja do Brisela.
O dodjeli granta odlučuje se svake godine.
Postoje dva petomjesečna perioda pripravništva, i to:
- od 16. februara do 15. jula
- od 1. septembra do 31. januara
Rok
- 15. mart 2023. u 12:00 časova po srednjeevropskom vremenu.
Više informacija možete pročitati OVDJE 
2. AKCIONI PROGRAM ZA PRIPRAVNIKE SA INVALIDITETOM
Generalni sekretarijat Savjeta (GSC) garantuje do 6 plaćenih pripravničkih mjesta godišnje državljanima EU sa priznatim invaliditetom.
Kandidati moraju imati univerzitetsku diplomu ili biti studenti treće godine (ili ekvivalent) visokoškolske ustanove.
Pripravnički staž se odvija u dva perioda, svaki u trajanju od pet mjeseci:
- od 16. februara do 15. jula
- od 1. septembra do 31. Januara
Rok
- 15. mart 2023. u 12:00 časova po srednjeevropskom vremenu.
Pročitajte više OVDJE
3. PRAKSE ZA UČENIKE ŠKOLA NACIONALNE UPRAVE
Ovaj program je namijenjen učenicima škola državne uprave. Program je podijeljen u dva različita perioda, od kojih svaki traje od 2 do 5 mjeseci:
- od 16. februara do 15. jula
- od 1. septembra do 31. januara
O datumu početka zajedničkim dogovorom će odlučiti GSC i dotična škola državne uprave.
Kriterijumi za izbor
Kandidat će biti upisan u državnu upravnu školu:
država članica
ili zemlje kandidata koja je potpisala ugovor o pristupanju
KAKO SE PRIJAVITI
Prijave moraju biti poslate Kancelariji za traineeships od strane nacionalne administrativne škole kandidata.
Ne postoji onlajn formular za prijavu, pošaljite e-mail na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. kako biste dobili više informacija.
Više informacija pročitajte OVDJE

 


03 mar

CEDEFOP: Stručno usavršavanje

CEDEFOP, Evropski centar za razvoj stručnog osposobljavanja, nudi dvanaestomjesečni period stručnog usavršavanja za mlade diplomce, ali i doktorande, ne isključujući one koji su, u okviru cjeloživotnog učenja, nedavno stekli fakultetsku diplomu i na početku su nove profesionalne karijere.
Period obuke podrazumijeva radno iskustvo u jednom od odeljenja CEDEFOP-a.
Vrijeme i trajanje stručnog usavršavanja
Godišnje postoji jedan prijem pripravnika koji traje 12 mjeseci, počev od septembra 2023.
Ciljevi stručnog usavršavanja u Cedefop-u su:
Pružiti diplomcima i doktorantima jedinstveno iskustvo iz prve ruke o radu Cedefopa posebno, i institucija EU uopšte. Pored toga, ima za cilj da pruži razumijevanje ciljeva i politika EU integracije;
Omogućiti polaznicima da steknu praktično iskustvo i znanje o svakodnevnom radu Cedefop-ovih odjeljenja i službi. Pružiti priliku za rad u multikulturalnom, višejezičkom i multietničkom okruženju doprinoseći razvoju međusobnog razumijevanja, povjerenja i tolerancije. Promovisati evropsku integraciju u duhu nove uprave i kroz aktivno učešće u stvaranju svijesti o pravom evropskom građanstvu;
Pružiti priliku mladim diplomcima da u praksi primijene znanja stečena tokom studija, a posebno u svojim specifičnim oblastima kompetencija.
Cedefop u ovom pozivu nudi 11 praksi u sledećim oblastima:
Zaštita podataka
ICT bezbjednost i podrška (može početi ranije od septembra 2023.)
Centar za podršku istraživanjima – Upravljanje dokumentima i arhivi
Servisi za štampu i vijesti (može početi ranije od septembra 2023.)
Layout i dizajn
VET politike i sistemi
Budućnost stručnog obrazovanja – Kvalifikacije i akreditivi
Rano napuštanje stručnog obrazovanja: analiza politike
Cjeloživotno vođenje, validacija, finansiranje stručnog obrazovanja: analiza politike
Vještine i tržište rada: analiza podataka
Trendovi vještina i inteligencija: analiza podataka.

Kriterijumi
Podnosioci zahtjeva treba da budu državljani država članica EU i zemalja kandidata koje imaju koristi od pretpristupne strategije ili građani EFTA.
Pripravnici koji do sada nijesu imali benefite od obuke tokom rada u nekoj drugoj evropskoj instituciji ili tijelu.
Pripravnici moraju završiti prvi ciklus visokog obrazovanja (univerzitetsko obrazovanje) i steći punu diplomu ili njen ekvivalent do krajnjeg roka za prijavu.
Kandidati iz država članica moraju imati veoma dobro znanje najmanje dva jezika EU, od kojih jedan treba da bude engleski. Kandidati iz zemalja kandidata moraju imati vrlo dobro znanje najmanje engleskog jezika.
Prijave za stručno usavršavanje se podnose putem on-line obrasca za prijavu.
Grantovi za obuku:
1.198,38 eura mjesečno za pripravnike iz inostranstva (države članice EU ili zemlje kandidati), kao i za pripravnike koji borave u Grčkoj i žive više od 50 km od Soluna;
898,78 eura mjesečno za pripravnike koji borave u Solunu prije početka njihovog stručnog usavršavanja.
Nadoknađuju se i putni troškovi (u određenim granicama).
Da bi se omogućilo ravnopravno učešće, pripravnici sa invaliditetom mogu dobiti dodatak od 50% osnovnog granta.
Rok za prijavu: 16. mart 2023. u 13:00 po grčkom vremenu (CET + 1).
Saznajte više ovdje.

 


28 feb

Sajam studija u inostranstvu

Educations.com organizuje onlajn sajam studija koji omogućava studentima iz cijelog svijeta zainteresovanim za studiranje u inostranstvu da se povežu i komuniciraju sa predstavnicima međunarodnih univerziteta i dobiju sve informacije koje su im potrebne tokom planiranja daljeg školovanja.
Pozivaju se srednjoškolci i studenti zainteresovani za sticanje diplome u inostranstvu da se pridruže Sajmu koji će se održati 7. marta 2023. godine od 16:00 do 20:00 CET.
Učesnici će imati priliku da:
Razgovaraju i postavljaju pitanja predstavnicima univerziteta i studentskim ambasadorima kako bi saznali više o programima i mogućnostima koji se nude;
Prate vebinar uživo da bi prikupili sve informacije koje su im potrebne;
Pregledaju mogućnosti univerzitetskih stipendija;
Osvoje avionsku kartu do mjesta u kojem će nastaviti školovanje.
Da bi se registrovali posjetite LINK.
Više informacija pročitajte na LINKU.


23 feb

Međunarodni konkurs za stipendije – master kursevi

Istituto Europeo di Design (IED) objavio je poziv za 57 stipendija koje pokrivaju 50% školarine za master kurseve 2023/2024 iz dizajna, mode, vizuelnih umjetnosti, komunikacija i menadžmenta koji se održavaju u Milanu, Barseloni, Firenci, Madridu, Rimu, Torino, Komo i Bilbao isključivo za međunarodne studente.O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo