Korisna literatura

 
EUROPEAN GUIDELINES FOR VALIDATING NON-FORMAL AND INFORMAL LEARNING- DOWNLOAD

PROFESIONALIZACIJA KARIJERNOG VOĐENJA, KOMPETENCIJE PRAKTIČARA I KVALIFIKACIONE RUTE U EVROPI-DOWNLOAD

MULTIKULTURALNO VOĐENJE I SAVJETOVANJE, TEORIJSKE OSNOVE I NAJBOLJE PRAKSE U EVROPI-DOWNLOAD

PRIRUČNIK ZA IKT PRAKSE ZA VOĐENJE I RAZVOJ KARIJERE-DOWNLOAD

STRATEGIJA ZA KARIJERNO SAVJETOVANJE - DOWNLOAD

CAREER COUNSELING STRATEGIES - DOWNLOAD

GATSBY SIR JOHN HOLMAN - GOOD CAREER GUIDANCE - DOWNLOAD

GATSBY SIR JOHN HOLMAN - DOBRO KARIJERNO VODJENJE - DOWNLOAD

WHITE PAPER - CAREER GUIDANCE AND ITS IMPLEMENTATION IN USA - DOWNLOAD

WHITE PAPER - OVERVIEW OF CAREER GUIDANCE - DOWNLOAD

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo