30 nov

Učestvujte u EDSC studiji izvodljivosti

Evropska komisija istražuje razvoj Evropskog sertifikata o digitalnim vještinama (EDSC), koji će biti zasnovan na Evropskom okviru za digitalne kompetencije (DigComp), kako bi omogućio lakšu sertifikaciju i priznavanje digitalnih vještina od strane vlada, poslodavaca i drugih zainteresovanih strana širom Evrope.


02 nov

KONFERENCIJA „LEARNING BY LEAVING 2022: DIGITAL NOMADS IN THE XXI CENTURY”

Međunarodna konferencija pod nazivom „Learning by Leaving 2022: Digital nomads in the XXI century” održana je u Palma de Majorki 26-28.oktobra 2022.godine. Na konferenciji su prisustvovali profesori na Univerzitetu Crne Gore, prof. dr Vučina Zorić i doc.dr Milica Jelić. 
 
Osim izuzetno interesantnih i korisnih plenarnih predavanja, doc.dr Jelić i prof.dr Zorić su učestvovali na korisnim radioniocama, među kojima se ističu sledeće: Jedinstveni e-kurs za karijerne praktičare o mobilnosti u Evropi;  Evropski digitalni sertifikati za učenje kao inovativan pristup vrednovanju svih vještina i Načini sinergije između Euroguidance i Europass kancelarija. 
 
Konferencija je bila fokusirana na odnos između mobilnosti i digitalizacije i na to kako digitalne vještine korisnika utiču na mogućnosti mobilnosti i bolje upravljanje ličnim i profesionalnim životom. Ovaj događaj imao je za cilj da učesnike bolje upozna sa programima, strategijama i resursima koje različite mreže razvijaju. 


05 nov

Pripremljena nova platforma za karijerne savjetnike, nastavnike i studente

Nacionalna Europass i Euroguidance kancelarija je, prilagođavajući se novonastalim okolnostima prouzrokovanim pandemijom Covid19, pripremila platformu za sticanje novih znanja i razmjenu informacija.
Platforma se nalazi na domenu www.obuke.me na kojoj će karijernim savjetnicima, nastavnicima, studentima i drugim zaintersovanim grupama biti dostupne obuke iz različitih oblasti.
Za mjesec novembar, predavač dr Kristina Bojanović je pripremila prva dva predavanja iz oblasti principi profesionalne i radne etike, i to: feministička epistemiologija i uvod u poslovnu etiku. Sva predavanja se mogu preuzeti u pdf. formatu i imaju audio snimak. Takođe, sva predavanja prati i link za konsultacije u tačno određenom terminu za sve zainteresovane pojedince i grupe.
Sve informacije o ovom portalu se mogu naći linkom na www.obuke.me ili putem email kontakata dostupnih na sajtu Nacionalne Europass i Euroguidance kancelarije www.europasscrnagora.me.


03 mar

Video materijali o razvoju digitalnih ključnih kompetencija

U saradnji sa Nacionalnom Europass i Euroguidance kancelarijom/Ministarstvom prosvjete Crne Gore, Digitalna akademija "DigitalBee" je pripremila tri video zapisa o razvoju digitalnih ključnih kompetencija kod djece i odraslih:

1. Naziv video materijala: Digitalne kompetencije - DigComp

Cilj: upoznavanje ciljne populacije sa konceptom digitalnih kompetencija prema “Evropskom digitalnom okviru kompetencija za gradane-DigComp” Evropske Komisije

Ciljna grupa: građani stariji od 13.godina (srednjoškolci, studenti, zaposleni, nezaposleni i drugi)

Sadržaj: U ovom video materijalu ce biti objašnjene digitalne kompetencije prema “Evropskom digitalnom okviru kompetencija za gradane-DigComp” Evropske Komisije

2. Naziv video materijala: “Benefiti učenja programiranja u ranom uzrastu

Cilj: upoznavanje ciljne populacije sa benefitima učenja programiranja.

Ciljna grupa: građani stariji od 13.godina (srednjoškolci, studenti, zaposleni, nezaposleni i drugi)

Sadržaj: U ovom video materijalu ce biti objašnjeni benefiti učenja programiranja u ranom uzrastu.

Naime kroz učenje programiranja ne samo da se razvijaju digitalne kompetencije, već učenje programskog jezika ima efekte i na razvoj drugih kompetencija i vještina.

3. Naziv video materijala: „Uvod u programiranje. Scratch-vodic za roditelje“,

Cilj: Upoznavanje roditelja sa alatom Scratch i njegovim mogućnostima. Učenjem programskog jezika Scratch, djeca postaju kreatori u digitalnom svijetu.

Ciljna grupa: roditelji

Sadržaj: U ovom video materijalu će biti objašnjen alat Scratch, kako je nastao, što se može naučiti kroz njega, na koji način se on instalira, podešava. Roditelji ce biti upoznati sa mogućnostima alata i rada sa svojom djecom.

4. Naziv video materijala: „Uvod u programiranje: Djeco upoznajte Scratch!“,

Cilj: Upoznavanje djece sa alatom Scratch i buđenje interesovanja ka upotrebi Scratch-a.
Ciljna grupa: Učenici uzrasta od 8 do 16 godina
Sadržaj: U ovom video materijalu će biti objašnjen alat Scratch i predstavlja vodič za pravljenje jedne Scratch igrice.

Djeca koja budu pratila upustva iz videa napraviće svoju prvu Scratch igricu.

5. Naziv video materijala: „Kompetencije potrebne za uspjeh u digitalnom dobu“


Cilj: Upoznavanje ciljne grupe sa kompetencijama potrebnima za uspjeh u digitalnom dobu
Ciljna grupa: djeca uzrasta 13+ godina, roditelji i nastavnici
Sadržaj: U ovom video materijalu je objašnjeno koje kompetencije i vještine su važne u digitalnom dobu. Osim digitalnih kompetencija, u digitalnom dobu je važno posjedovati kreativno i kritičko mišljenje, kao i imati razvijenu socijalno-emocionalnu inteligenciju.KOME JE NAMIJENJEN?

Za učenike i studente

septembar 22, 2016

Za poslodavce

septembar 22, 2016

Za nezaposlene osobe

septembar 22, 2016

Upitnici

POVEŽITE SE SA CEDEFOP EUROPASS

cedefor baner