03 nov

Poziv na Euroguidance konferenciju

 

Ministratsvo prosvjete – Nacionalni Euroguidance centar poziva sve zainteresovane da učestvuju na Euroguidance konferenciju koja će se održati 30 novembra 2022. Godine.

Rok za prijavu je produžen do 21. novembra. Više informacija, načinu registracije i učešća možete pročitati na linku: https://www.euroguidance.eu/egconference22

Registracija je obavezna.

Pozivno pismo za školske karijerne savjetnike u kome se nalazi obrazac za popunjavanje prakse za karijerno vođenje i savjetovanje, možete preuzeti na ovom linku.

 

 


03 nov

Globalni mjesec razvoja i upravljanja karijerom

Ova godina je jedinstvena. Prvi put u ljudskoj istoriji organizuje se Globalni mjesec razvoja i upravljanja karijerom. Ovaj događaj je inicirala grupa međunarodnih organizacija, kao što su Cedefop, Evropska komisija, ETF, ILO, OECD, UNESCO, Svjetska banka.

Glavni cilj je podizanje svijesti o ulozi i važnosti efikasnog karijernog vođenja kako bi se omogućio pristup pristojnom radu, karijerama i podrška naporima za rast tokom ekonomskog oporavka.

U nastavku možete pronaći potrebne informacije o predstojećem Globalnom mjesecu razvoja i upravljanja karijerom:

* Ceremonija otvaranja: Globalni mjesec razvoja i upravljanja karijerom | IAG događaji:   https://www.skillsforemployment.org/skpEng/iagevent

* I link do globalne registracije za otvaranje:  https://treeform.typeform.com/to/mFeh3aSg?typeform-source=www

* EuroGuidance mreža:  https://www.euroguidance.eu/news/global-careers-month

S poštovanjem,

Ministarstvo prosvjete – Nacionalni Europass, Euroguidance I EQF centar


02 nov

KONFERENCIJA: „LEARNING BY LEAVING 2022: DIGITAL NOMADS IN THE XXI CENTURY”

Međunarodna konferencija pod nazivom „Learning by Leaving 2022: Digital nomads in the XXI century” održana je u Palma de Majorki 26-28.oktobra 2022.godine. Na konferenciji su prisustvovali profesori na Univerzitetu Crne Gore, prof. dr Vučina Zorić i doc.dr Milica Jelić. 
 
Osim izuzetno interesantnih i korisnih plenarnih predavanja, doc.dr Jelić i prof.dr Zorić su učestvovali na korisnim radioniocama, među kojima se ističu sledeće: Jedinstveni e-kurs za karijerne praktičare o mobilnosti u Evropi;  Evropski digitalni sertifikati za učenje kao inovativan pristup vrednovanju svih vještina i Načini sinergije između Euroguidance i Europass kancelarija. 
 

Konferencija je bila fokusirana na odnos između mobilnosti i digitalizacije i na to kako digitalne vještine korisnika utiču na mogućnosti mobilnosti i bolje upravljanje ličnim i profesionalnim životom. Ovaj događaj imao je za cilj da učesnike bolje upozna sa programima, strategijama i resursima koje različite mreže razvijaju. 


23 feb

Izvještaji o rezultatima istraživanja karijernog vođenja i savjetovanja

Tokom 2020. godine, Crnogorski Europass i Euroguidance centar je učestvovao u dva istraživanja u vezi sa razvojem sistema karijernog vođenja i savjetovanja.
U prvom istraživanju se mogu naći rezultati istraživanja kako su se politike, sistemi i usluge karijernog vođenja i savjetovanja prilagođavale nakon proglašenja pandemije Covid19 u martu 2020. godine. U rezultatima se mogu vidjeti da je veliki broj zemalja pokrenuo debate o reformi karijernog vođenja i savjetovanja i njegovom značaju u mjerama oporavka od pandemije.
U svjetlu rastućeg negativnog uticaja Covid19 na nacionalna tržišta rada i živote ljudi, uloga karijernog vođenja postala je sve važnija pojedincima, porodicama, zajednicama, radnoj snazi, poslodavcima i društvu. Rezultati ovog zajedničkog međunarodnog istraživanja predstavljaju ulaganje u kvalitetno karijerno vođenje kao trajno obilježje javnih usluga za naša društva.
Ovo istraživanje je koordinisao Evropski centar za razvoj strucnog osposobljavanja - CEDEFOP, ali predstavlja zajedničku inicijativu Meduagencijske radne grupe za učenje zasnovano na radu (IAG-VBL), koja obuhvata Evropsku komisiju, Evropska fondaciju za obuku (ETF), Međunarodnu organizaciju rada (ILO), Organizaciju za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Organizaciju Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), Međunarodni centar za razvoj karijere i javne politike (ICCDPP) i Cedefop's CareersNet grupu u kojoj i crnogorski Euroguidance centar učestvuje.
Takođe, u prilogu se nalaze i rezultati objedinjenog istraživanja za 2018., 2019. i 2020. godinu u radu evropske Euroguidance mreže odnosno svih Euroguidance centara u Evropi. U izvještaju se može vidjeti da se većina aktivnosti u 2020. godini realizovala na onlajn platformama, i da su mnogi centri pored korišcenja zajedničke evropske platforme www.euroguidance.eu , kreirali i sopstvenu za pružanje usluga karijernim savjetnciima u svojim zemljama, što je i crnogorski Europass i Euroguidance centar realizovao, kreirajuci posebnu platformu za rad sa karijernim savjetnicima i drugim zaintersovanim grupama, www.obuke.me .
U PRILOGU:
- Rezultati zajedničkog međunarodnog istraživanja: Karijerno vodenje i savjetovanje u doba pandemije: link
- Rezultati istraživanja o radu Euroguidance centara (2018.-2020.): link
- Prezentacija rada Euroguidance centara (2018.-2020.): link


08 feb

Predstavljeni rezultati istraživanja „Karijerno vođenje u ETF partnerskim zemljama“

ETF je realizovao istraživanje „Karijerno vođenje u ETF partnerskim zemljama“ sa ciljem analize postojećeg stanja programa karijernog vođenja u obrazovnom sistemu i šire, i ukazivanja na značaj ovog programa za sve društvene grupe, učenike, mlade i odrasle, zaposlene i nezaposlene.
U istraživanju su učestvovale sljedeće zemlje: Crne Gora, Albanija, Turska, Srbija, Sjeverna Makedonija, Ukrajina i Kazahstan. U ovim zemljama ETF je imenovao nacionalne eksperte za karijerno vođenje sa ciljem da urade istraživanje o postojećem stanju karijernog vođenja u svojim zemljama i urade intervjue sa svim predstavnicima donosioca odluka zaduženih za politiku i praksu karijernog vođenja. Istraživanje za Crnu Goru je uradila Vidosava Kašćelan.
Blagovremeno karijerno usmjeravanje i ovladavanje vještinama karijernog vođenja je od velikog je značaja, naročito u ovo vrijeme velikih promjena na tržištu rada, vrijeme velike pandemije i drugih izazova sa kojima se sreće savremeni svijet.
Izvještaj za Crnu Goru je urađen na osnovu znacajnog broja intervjua sa predstavnicima institucija koje se bave karijernim vođenjem, predstavnicima donosioca odluka, ali i postojecih zakona, strategija, materijala sa seminara za timove karijernog vodenja u školama, iskustava iz škola, koji govore o politici i praksi karijernog vođenja u našem obrazovnom sistemu i šire.
Pored analize postojećeg stanja, ovo istraživanje ukazuje na značaj karijernog vođenja u obrazovanju i šire, potrebu veće podrške ovom programu sa svih nivoa, potrebi objedinjavanja svih snaga i inicijativa svih učesnika u ovom procesu i stalnog rada na izgradnji ukupne kulture karijernog vođenja u školi i van nje, što je dio ukupne kulture škole i društva u cjelini.
Rezultati projekta predstavljeni su 28. januara preko Facebook live intervjua koji je organizovao ETF. U prilogu je link na kome se može naci Izvještaj i videozapis Facebook intervjua. https://openspace.etf.europa.eu/blog-posts/career-guidance-albania-kazakhstan-montenegro-north-macedonia-serbia-turkey-and-ukraine

LinkO Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo