17 dec

Održan Euroguidance mrežni sastanak

Predstavnice Ministarstva prosvjete, Nada Vuksanović, Euroguidance projektna koordinatorka i Sandra Nedović, konsultantkinja za promociju i odnose s javnošću prisustvovale su Euroguidance mrežnom sastanku 28. novembra 2022. godine. Pored veoma informativnog programa sastanaka, ovo je prilika da se sretnu koordinatori mreže iz svih zemalja i razmjene informacije o aktuelnim temama i aktivnostima, dobrim praksama, izazovima i da zajednički riješe nejasnoće koje su prisutne u redovnom radu kancelarija.

Sastanak je otvorio i pozdravio goste domaćin-organizator, Petar Čaluš iz češke Euroguidance kancelarije, nakon čega je koordinatorka austrijske Euroguidance kancelarije predstavila program sastanka.

Predstavljen je rad radnih grupa unutar mreže: E-kurs o Europass-u, Akademija program za mobilnost i Komunikaciona strategija. Svi učesnici su se podijelili u grupe i raspravljali oko važnih pitanja na ove tri teme, a svaka tema je imala svog reportera i fasilitatora, koji je komentare i sugestije upisivao na flip-čart.

Budući da je za 29. novembar, u skladu sa Programom, koordinatorka Euroguidance mreže izvještavala o podnošenju izvještaja, procedurama i rokovima, svi učesnici su pozvani da pripreme pitanja za nju.

Predstavljen je program Crossborder seminara za 2023.godinu.

Mrežni sastanak je svake godine prilika da se projektno osoblje bolje upozna sa radom drugih centara, gdje se u razmijeni ideja uvijek trasiraju programi rada za sljedeći projektni ciklus.


16 dec

Objavljen je Vodič o učešću mladih u informativnim službama za mlade

Eurodesk i Eryica objavili su zajedničku publikaciju na temu „Učešće mladih u informativnim servisima za mlade“ na engleskom jeziku.

Učešće mladih je od suštinskog značaja za kvalitetno informisanje mladih. Podržava ljudska prava mladih, doprinosi demokratskom životu i predstavlja neprocjenjiv način unaprijeđenja rada službi za informisanje mladih. Iako se svi slažemo oko njegovog značaja sprovođenje konkretnih mjera da to postane stvarnost je ponekad druga priča.

Eurodesk i Eryica su objavili ovaj vodič kako bi razjasnili šta se podrazumijeva pod učešćem mladih u kontekstu informativnih usluga za mlade. On daje smjernice o različitim modelima i formatima kako bi se obezbijedilo smisleno učešće mladih: kreiranje sadržaja, vršnjačke informacije, zajedničko upravljanje uslugama i evaluacija, procjena i povratne informacije, kao i dobre prakse iz obje mreže.

Nijedan model ili format nije efikasniji od drugog. Kvalitetna informativna služba za mlade će vjerovatno koristiti niz različitih modela za podršku učešću mladih. Otkrijte ih u vodiču na ovom linku.


15 dec

Studijska posjeta: Karijerni servisi u visokom obrazovanju

U  okviru projekta Erasmus plus „Mogućnosti za zapošljavnje, učenje, Europass i kvalifikacije – ELEQ-opp“ organizovana je Studijska posjeta „Karijerni servisi u visokom obrazovanju“. Studijska posjeta je organizovana u cilju: unapređenja karijernih servisa na Univerzitetu Crne Gore, razmjene dobre prakse i uspostavljanja i jačanja međuinstitucionalne saradnje u ovoj oblasti.

Kao jedan od najvažnijih razloga za organizovanje Studijske posjete je uspostavljanje sistema studentskog zapošljavanja u Crnoj Gori, te se pokazalo neophodnim prikupljanje što više informacija o sistemu studentskog zapošljavanja, zakonskim rješenjima i praksama u zemljama Regiona i EU.   U okviru projekta ELEQ-opp razvijena je Digitalna platforma za studentsko zapošljavanje, urađena je Studija „Najboji modeli i prakse studentskog zapošljavanja“, a trenutno se radi na izradi nacrta Zakona o studentskom zapošljavanju i studentskim servisima. 


13 dec

Realizovane studijske posjete univerzitetima u Zagrebu, Beču i Beogradu

Tim Kancelarije za razvoj karijere i cjeloživotno učenje Univerziteta Crne Gore (UCG) i predsjednik Studentskog parlamenta UCG Andrej Vukčević, u periodu od 4. do 9. decembra 2022. godine, bili su učesnici studijskih posjeta pod nazivom "Karijerni servisi u visokom obrazovanju" na univerzitetima u Zagrebu, Beču i Beogradu. Posjete su organizovane u okviru projekta Erasmus plus “Mogućnosti za zapošljavanje, učenje, Europass i kvalifikacije” koji za Crnu Goru realizuje Ministarstvo prosvjete.


26 nov

UNDEF: Finansiranje projekata za unapređenje i podršku demokratiji

 Fond Ujedinjenih nacija za demokratiju (UNDEF) poziva organizacije civilnog društva da se prijave za finansiranje projekata za unapređenje i podršku demokratiji.

⁠UNDEF će podržati dvogodišnje projekte koji osnažuju civilno društvo, promovišu ljudska prava i podstiču učešće svih grupa u demokratskim procesima.

Ko može da se prijavi:

- Organizacije civilnog društva i nevladine organizacije koje se bave promocijom demokratije;

- Nezavisni i ustavni organi,

- Globalna i regionalna međuvladina tijela, organizacije i udruženja osim Ujedinjenih nacija, za predloge projekata koji jačaju glas civilnog društva.

Prioritet UNDEF-a su organizacije civilnog društva i nevladine organizacije i velika većina sredstava UNDEF-a ide lokalnim organizacijama civilnog društva; kako u tranzicionoj tako i u konsolidacionoj fazi demokratizacije.

Organizacija mora biti legalno konstituisana.

Grantovi za projekte: 100.000 USD-250.000 USD.

Rok za prijavu: 30.11.2022.

Više informacija na linku: https://tinyurl.com/nhdt9dybO Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo