26 dec

Održana radionica o karijernom savjetovanju u stručnim školama u Mojkovcu

Dana 22. decembra 2017. godine, u Srednjoj mješovitoj školi "Vuksan Đukić", održana je radionica u vezi sa razvojem karijernog vođenja i savjetovanja u stručnim školama.
Marija Đurišić, nacionalni koordinator za Euroguidance i Europass inicijativu, upoznala je učesnike sastanka sa aktivnostima Euroguidance i Europass centra koje su realizovane tokom 2017. godine, kao i onim koje su planirane za naredni period. U okviru realizovanih aktivnosti, Đurišić je savjetnike za karijerno vođenje i savjetovanje upoznala sa Vodičem kroz Europass CV koji je pripremljen u okviru projektaEuropass 2017, dok je Aleksandra Lalević, članica Radne grupe za izradu Priručnika za karijerno vođenje i savjetovanje u stručnim školama predstavila sadržaj Priručnika, urađen u okviru projekta Euroguidance 2017.

Učesnici sastanka su bili članovi školskih timova za karijerno vođenje i savjetovanje, koji su iskazali veliku zainteresovanost za aktivnosti ovih centara. Takođe, na sastanku je dogovoreno da u sljedećoj školskoj godini, u aktivnosti Euroguidance i Europass centra uključimo u što većem broju roditelje i škole sa sjevera Crne Gore, u cilju njihove kvalitetnije informisanosti o razvoju karijere.


20 dec

Održana radionica o karijernom savjetovanju u Baru i Kotoru

Dana 20.12.2017.godine predstavnica Ministarstva prosvjete Nada Kovač i članice radne grupe za pisanje priručnika Mileva Lučić i Aleksandra Lalević, posjetile su dvije škole na primorju sa ciljem da koordinatore u školama za karijernu orijentaciju upoznaju sa aktivnostima nove kancelarije Euroguidance i Europassa, takođe sa Priručnikom za karijerno vođenje i savjetovanje koje je upravo namijenjeno stručnim školama.


13 dec

Održan Info dan o Euroguidance i Europass centru

U Ministarstvu prosvjete, dana 13. decembra 2017. godine, održan je informativni sastanak u vezi sa razvojem karijernog vođenja i savjetovanja u stručnim školama.

Marija Đurišić, nacionalni koordinator za Euroguidance i Europass inicijativu, upoznala je učesnike sastanka sa aktivnostima Euroguidance i Europass centra koje su realizovane tokom 2017. godine. U okviru realizovanih aktivnosti, Đurišić je savjetnike za karijerno vođenje i savjetovanje upoznala sa Vodičem kroz Europass CV koji je pripremljen u okviru projekta Europass 2017, dok je Mileva Lučić, članica Radne grupe za izradu Priručnika za karijerno vođenje i savjetovanje u stručnim školama predstavila sadržaj Priručnika, urađen u okviru projekta Euroguidance 2017.


01 dec

Predstavljen sistem karijernog savjetovanja u Crnoj Gori

U organizaciji nevladinog udruženja Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid 22. novembra 2017. godine u Podgorici održana je konferencija “Karijerno vođenje i savjetovanje u Crnoj Gori i regionu”.

U okviru konferencije, Majda Mulić, savjetnica za razmjenu učenika i nastavnika u Ministarstvu prosvjete predstavila je sistem karijernog savjetovanja u Crnoj Gori prepoznat kroz Strategiju cjeloživotne karijerne orjentacije u Crnoj Gori za period 2016- 2020. godine. Tokom panel diskusije Aleksandra Đurović, predstavnica BOŠ-a iz Srbije dala je osvrt na Strategiju karijernog vođenja i savjetovanja u Srbiji, predstavila rad Karijernog centra i rezultate istraživanja koje je sprovedeno u srednjim školama.Jasmina Antić Atanasovsi predstavila je primjere dobrih praksi u Makedoniji i istakla da je program karijernog vođenja i savjetovanja prošlo dvanaest hiljada učenika.

Učesnice konferencije bile su i predstavnice Centra za stručno obrazovanje Jelena Knežević i Ljiljana Garić. Knežević je istakla da je karijerno vođenje i savjetovanje osnov za bolju konkurentnost, veću uključenost, brzo zaposlenje i aktivno građanstvo. Garić je predstavila projekat EPALE, u sklopu kog je razvijena online platforma za učenje odraslih.

Jedan od panelista bio je i Dragan Goranović, vršnjački savjetnik koji je angažovan u radu Sevisa za pružanje podrške u karijernom vođenju i savjetovanju koji funkcioniše u sklopu ADP Zid-a. Goranović je iznio svoja iskustva u radu sa mladima. Istakao je da mladi u Crnoj Gori nemaju dovoljno informacija o mogućnostima koje im se nude na tržištu rada i da se najčešće javljaju sa pitanjima o stručnom osposobljavanju, polaganju državnog ispita i sticanju licence.

Tekst preuzet sa sajta angazujse.info


23 okt

Studijska posjeta Euroguidance centru u Srbiji

Službenici Ministarstva prosvjete su boravili 19. i 20. oktobra 2017. godine na studijskoj posjeti u Euroguidance centru u Srbiji. Cilj studijske posjete je razmjena iskustava, savjetovanje, sticanje novih znanja i uspostavljanje buduće saradnje iz oblasti Euroguidance.

Predstavnici Euroguidance centra iz Srbijesu predstavili sv eaktivosti kancelarije u Srbiji i pružili pregršt neophodnih informacija za budući rad Nacionalnog Euroguidance centra Crne Gore koji će biti smješten u Ministarstvu prosvjete.

Članovi studijske posjete su prošli kroz sljedeće oblasti Euroguidance inicijative: izrada, implementacija, promocija i smjernice za relaizaciju svih aktivnosti, izrada web stranice, smjernice za kvalitetnu izradu Vodiča, i drugo.

Studijska posjeta je finansirana iz sredstava Euroguidance projekta za 2017. godinu.O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo