11 apr

Međunarodni fond za kulturnu raznolikost

Svrha IFCD-a je da promoviše održivi razvoj i smanjenje siromaštva u zemljama u razvoju koje su članice Konvencije o zaštiti i promovisanju raznolikosti kulturnih izraza iz 2005. godine. IFCD podržava projekte koji imaju za cilj da podstaknu nastanak dinamičnog kulturnog sektora, prvenstveno olakšavanjem uvođenja novih kulturnih politika i kulturnih industrija, ili jačanjem postojećih.


07 apr

Studijska posjeta delegacije Crne Gore Univerzitetu u Splitu

U okviru Erasmus plus projekta "Zapošljavanje, učenje, Europass i kvalifikacije", koji realizuje Ministarstvo prosvjete u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, organizovana je studijska posjeta na Univerzitetu u Splitu,Hrvatska, od 4-6.aprila 2023.godine.

Delegaciju Crne Gore su činili profesori Univerziteta Crne Gore. Cilj posjete je razmijena dobra prakse u pogledu razvoja ishoda učenja u visokom obrazovanju.

2 

Univerzitet će u narednom periodu raditi na definisanju ishoda učenja na nacin da budu određeniji, precizniji i jasniji aktivnim i budućim studentima, poslodavcima i svim drugim zainteresovanim stranama ( roditelji, Zavod za zapošljavanje, Privredna komora, kreatori politika itd). 

3

   

U cilju definisanju ishoda učenja, analiziraće se ključni poslovi i kompetencije za svaki studijski program, koji su u skladu sa standardima savremenih zanimanja.


05 apr

Stažiranje u delegacijama EU

Evropska služba za spoljne poslove (EEAS) je diplomatska služba Evropske unije. Pomaže šefu diplomatije EU, visokom predstavniku za spoljnu politiku i bezbjednost, da sprovodi zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku Unije.
Studentima, mladim diplomcima i državnim službenicima pripravnicima se nude prilike za stažiranje u delegacijama EU širom svijeta.
Ko može da se prijavi
Nude se četiri tipa stažiranja:
Finansirano stažiranje za mlade diplomce sa manje od jedne godine profesionalnog iskustva;
Nefinansirana obavezno stažiranje za studente koji već borave i studiraju u zemlji domaćinu;
Stažiranje za studente nacionalnih škola za administraciju država članica;
Pripravnički staž za pripravnike državnih službenika uprave u državi članici kao dio njihove obavezne stručne obuke.
U zavisnosti od tipa stažiranja, stažiranje je otvoreno za građane EU, državljane zemalja kandidata koje su zaključile pregovore o pristupanju EU, državljane zemlje domaćina.
Za finansirano stažiranje, kandidati moraju imati diplomu stečenu na univerzitetu ili ekvivalentnoj visokoškolskoj ustanovi sa najmanje bachelor nivoom, dok za nefinansirano stažiranje kandidati moraju biti studenti 3., 4. ili 5. godine univerziteta ili druge visokoškolske ustanove.
Kandidati moraju imati sposobnost da koriste radni jezik Delegacije EU; poznavanje zvaničnog jezika zemlje domaćina bi bilo prednost.
Prijave neće biti prihvaćene od kandidata koji su već imali benefite od bilo koje vrste obuke (plaćene ili neplaćene) ili zaposlenja duže od 6 nedelja u instituciji, tijelu, agenciji ili kancelariji EU.
Uslovi
Trajanje pripravničkog staža je od 1 mjeseca (3 mjeseca za državne službenike pripravnike) do 6 mjeseci; osim za nefinansirano studentsko stažiranje, pripravnici primaju najmanje 25% od plate Lokalnog agenta Grupe I.
Kako se prijaviti
Aktuelna slobodna radna mjesta i rokove možete pogledati ovdje
Procesom selekcije se upravlja na nivou Delegacije i prilikom objavljivanja poziva za iskazivanje interesovanja, Delegacije mogu dodati specifične zahtjeve relevantne za ponuđenu poziciju.
Detaljnije informacije o kriterijumima podobnosti i procesu selekcije možete provjeriti ovdje.

Aktuelna slobodna radna mjesta su dostupna ovdje.


28 mar

Stažiranje u Evropskoj agenciji za hemikalije (ECHA)

Evropska agencija za hemikalije (ECHA) svake godine nudi novokvalifikovanim diplomcima koji žele da daju doprinos svakodnevnom radu Agencije, do 20 prilika za stažiranje u naučnim oblastima kao što su hemija, toksikologija, biologija, nauke o životnoj sredini i tehnologije i administrativnim poslovima kao što su pravo, komunikacije, finansije, ljudski resursi i IKT.
Ko sve može da se prijavi:
Kandidati koji su nedavno diplomirali i nosioci su tehničke ili stručne kvalifikacije ekvivalentnog nivoa u oblastima relevantnim za primjenljivo zakonodavstvo o hemikalijama ili drugim oblastima relevantnim za administrativne zadatke institucije EU.
Zaposleni u javnom ili privatnom sektoru angažovani na diplomskom radu u oblastima relevantnim za primjenljivo zakonodavstvo o hemikalijama.
Trajanje
Praksa obično počinje početkom marta ili septembra.
Traje od tri do šest mjeseci i ne može se produžiti duže od šest mjeseci.
Prihvatljivi kriterijumi
- Potrebni je biti državljanin države članice EU ili Evropskog ekonomskog prostora (Norveška, Island, Lihtenštajn). Državljani zemalja kandidata koji imaju koristi od pretpristupne strategije takođe mogu biti prihvaćeni prema dostupnosti budžetskih sredstava i kapaciteta ECHA-e da ih prihvati. Ograničen broj državljana država koje nisu članice takođe može biti prihvaćen;
- Očekuje se komunicija na engleskom jer je to radni jezik ECHA-e;
- Takođe jedan od kriterijuma je da ste stekli univerzitetsku ili ekvivalentnu diplomu ili ste se bavili diplomskim radom u relevantnim oblastima ECHA.
Grantovi
Pripravnici dobijaju grant od približno 1.300 eura.
Pripravnici koji i dalje primaju naknadu od svog poslodavca ili bilo koju drugu stipendiju ili naknadu imaće pravo na grant od ECHA samo ako je iznos koji primaju manji od gore navedenog. U ovom slučaju, polaznici će dobiti iznos jednak razlici između njihovog prihoda i nivoa ECHA-ine donacije.
Pripravnici nemaju pravo na zdravstveno osiguranje. Odabrani moraju dokazati da su pokriveni osiguranjem od bolesti i nezgode koje važi u Finskoj.
Pripravnici u radnom odnosu moraju dostaviti izjavu o primanjima, troškovima i naknadama koju potpisuje njihov poslodavac.
Odabrani polaznici će biti pozvani na telefonski i/ili intervju licem u lice.
Više informacija saznajte OVDJE.


19 mar

Balkanska stipendija za novinarsku izvrsnost

Balkanska istraživačka mreža (BIRN) i Erste fondacija pozivaju novinare iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke, Grčke, Mađarske, Kosova, Severne Makedonije, Crne Gore, Poljske, Rumunije, Srbije i Slovačke da se prijave za Balkansku stipendiju za novinarsku izvrsnost 2023.
Kandidati će morati da podnesu predloge istraživanja na temu „Bezbijednost“.
Biće izabrano deset novinara koji će dobiti sredstva i stručnu podršku za istraživanje i izvještavanje o temama od regionalnog i evropskog značaja.
Stipendisti će dobiti stipendiju od 3.000 eura i kontinuirano mentorstvo i podršku vodeće regionalne novinarske mreže BIRN-a.
Pored toga, tri najbolja članka po izboru međunarodnog žirija dobiće nagrade od 3.000 eura, 2.000 eura i 1.000 eura.
Kandidati treba da znaju engleski jezik (govor, čitanje i razumijevanje), iako izvještaji mogu biti napisani na lokalnim jezicima.
Izvještaji o stipendiranju biće široko distribuirani na svim lokalnim jezicima, kao i na engleskom.
Više informacija na LINKU.
Rok za prijavu: 28.mart 2023.

 O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo