27 sep

Formirana radna grupa za pisanje Vodiča kroz karijerno savjetovanje i mobilnost

Ministarstvo prosvjete je u septembru 2017. godine formiralo radnu grupu za pripremu Vodiča kroz karijerno savjetovanje i mobilnost.

Članovi radne grupe su:
• Nada Kovač Vuksanović, savjetnica za mobilnost u Ministarstvu prosvjete,
• Aleksandra Lalević, psiholog u stručnoj školi,
• Mileva Lučić, nastavnica i koordinator tima za karijerno savjetovanje u stručnoj školi,
• Jelena Knežević, savjetnica u Centru za stručno obrazovanje.

Zadatak Radne grupe je da pripremi dokument iz oblasti karijernog vođenja i savjetovanja koji će biti namijenjen nastavnicima stručnih škola.


06 sep

Odobreni Erasmus+ projekti za Europass i Euroguidance mrežu

Pored statusa Nacionalnog Europass Centra, Ministarstvo prosvjete Crne Gore ove godine je dobilo status i Nacionalnog Euroguidance Centra, odobrenjem projekata u okviru Erasmus+ programa za navedene dvije mreže.

Aktivnosti koje su planirane u okviru projekta Nacionalni Europass Centar (NEC) za 2017. godinu su sljedeće: prevod Europass dokumentacije neophodne za CEDEFOP Europass websajt, reviziju nacionalnog Europass websajta koja predviđa usaglašavanje nacionalnog Europass websajta sa CEDEFOP Europass websajtom, pripremu i štampu dokumenta „Vodič kroz Europass CV“, pripremu promotivnih materijala, kao i organizaciju dvije radionice i tri info dana. Ove godine, nacionalni Europass centar je dao prioritet Europass CV-iju u cilju njegove što veće promocije i korišćenja u Crnoj Gori.

Pored nastavka rada Nacionalnog Europass centra, i crnogorski Euroguidance centar otpočinje sa realizacijom aktivnosti koje se tiču unapređenja sistema karijerne orjentacije u Crnoj Gori. Aktivnosti koje su planirane da budu završene u 2017. godini su: priprema dokumenta „Vodič kroz cijeloživotno učenje i mobilnost“, organizovanje šest obuka za savjetnike karijerne orijenatacije i pripremu nacionalnog Euroguidance websajta.

Europass i Euroguidance projekti su finansijski podržani sredstvima Erasmus+ programa.


O Euroguidance-u

novembar 28, 2017

Kome je namijenjen?

novembar 27, 2017

Upitnici

savjetnici 

euroguidance logo